Nova pàgina web

Encetem una nova pàgina web per tal de millorar la comunicació de les nostre activitats. Hi podreu trobar informació sobre el centre, les nostres teràpies i tot allò que tingui lloc al centre, tant de forma habitual com periòdica.