Reiki

– És fàcil perdre el nostre centre entre les tensions i l’acceleració de la vida actual. Això es tradueix en desequilibris que sovint es manifesten a nivell energètic i es tradueixen en problemes físics, sobretot derivats del bloqueig dels punts d’energia cabals del nostre sistema: els xacres.

El Reiki és una pràctica de sanació que persegueix aconseguir l’equilibri en la persona que el rep. El o la terapeuta percep les alteracions energètiques a través de les mans, amb canvis en forma de pressió – la sensació que sovint es defineix com a ‘bola d’energia’ – o temperatura, amb zones més calentes a prop de la pell.

La persona pacient només necessita relaxar-se, idealment estirada en una camilla. No és necessari treure’s roba, ni tan sols contacte entre terapeuta i pacient. En casos en què no sigui possible el desplaçament, fins i tot es pot fer a distància, tot i que les sensacions no són tan intenses i sempre és millor estar present.

Hi ha diferents escoles de Reiki. En la Reiki Usui, el/la terapeuta sent els xacres del/la pacient usant la sensibilitat de les mans, i actua sobre els bloquejos existents fins que aquests desapareixen.

https://i1.wp.com/www.strangehistory.net/blog/wp-content/uploads/2017/11/reiki.jpg?resize=740%2C493La sanació té lloc a un nivell vibracional i energètic, i no es requereix manipulació física ni contacte entre la persona que fa la teràpia i la receptora. Es pot combinar amb aromateràpia, musicologia i altres formes de teràpies no invasives.

La sensació final és sempre d’alleujament, relaxació, pau i quietud.

Es pot rebre tractament Reiki tant per part d’un professional com d’una persona que hagi rebut la formació, o bé es pot aprendre a fer autotractaments com a pràctica diària de benestar.

El Reiki com es coneix en el present va ser descobert per Mikao Usui a principis del segle XX al Japó i va passar posteriorment als EEUU, on va evolucionar fins a la forma més escampada mundialment en el present. La seva efectivitat queda reflectida en el fet que molts hospitals a nivell mundial, fins i tot a Catalunya (Vall d’Hebron i Hospital Universitari de Vic entre altres), l’utilitzen com a complement per als pacients de càncer.

Cal deixar clar, però, que el Reiki no és una teràpia curativa de les malalties. És important per al benestar de qui el rep, i els estudis realitzats mostren una millora significativa en l’estat de la persona. Tanmateix, el Reiki, com la gran majoria de teràpies energètiques, no pot substituir l’opinió d’un professional de la medicina. Aquestes teràpies són complements que poden ajudar als pacients a millorar el seu estat anímic i provocar canvis  que reverteixin en una millora física, però sempre sota la supervisió d’un professional acreditat de la medicina en cas que s’estigui sota tractament.